Політика приватності

 

ПОЛІТИКА ПРИВАТНОСТІ -
ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (GDPR)
TTSWTRS

  

СЛОВНИК

 

1.1. TTSWTRS 

TTSWTRS УКРАЇНА - ФОП Федоров Олег Валентинович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2292705090,  адреса: Україна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул. Грушевського Михайла, буд.15б, кв.124.  

TTSWTRS ЄВРОПА, АЗІЯ, АВСТРАЛІЯ  - юридична особа,  TTSWTRS EU DPR Sp. z .o.o. з зареєстрованим офісом ul. Aleja Grunwaldzka nr 56, lok. 212, 213, kod 80-241, Gdańsk, внесена до реєстру підприємств під номером KRS 0000966025, REGON 521811376, NIP 9522227121.

TTSWTRS США, КАНАДА, МЕКСИКА - юридична особа, TTSWTRS FASHION LAB INC з юридичною адресою: 342 Hauser Blvd, Apt 216, Los Angeles, CA 90036, номер компанії 202133610630.

1.2. Адміністратор даних 

УКРАЇНА - ФОП Федоров Олег Валентинович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2292705090

електронна адреса: customercare@ttswtrs.com

ЄВРОПА, АЗІЯ, АВСТРАЛІЯ  - юридична особа,  TTSWTRS EU DPR Sp. z .o.o. з зареєстрованим офісом ul. Aleja Grunwaldzka nr 56, lok. 212, 213, kod 80-241, Gdańsk, внесена до реєстру підприємств під номером KRS 0000966025, REGON 521811376, NIP 9522227121.

електронна адреса: customercare@ttswtrs.com

США, КАНАДА, МЕКСИКА – юридична особа, TTSWTRS FASHION LAB INC з юридичною адресою: 342 Hauser Blvd, Apt 216, Los Angeles, CA 90036, номер компанії 202133610630.

електронна адреса: customercare@ttswtrs.com

1.3. Персональні дані – інформація про фізичну особу, яку вже ідентифіковано або можна ідентифікувати за допомогою одного чи кількох конкретних факторів, що визначають фізичну, фізіологічну, генетичну, психологічну, економічну, культурну чи соціальну ідентичність, включаючи зображення, запис голосу, контактні дані, дані про локалізацію, інформацію, включену в листування, інформація, зібрана за допомогою технології запису чи іншої подібної технології.

1.4. Політика – ця Політика обробки персональних даних.

1.5. GDPR – Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і вільного переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 /EC (GDPR).

1.6. Суб’єкт даних – фізична особа, яка є Клієнтом або Контрагентом, на яку поширюються персональні дані, що обробляються Адміністратором.

1.7. Клієнт – фізична особа, до якої стосуються дані, які обробляються Адміністратором даних, яка купує товари в Інтернет-магазині та/та користується послугами, пов’язаними з купівлею товарів в Інтернет-магазині, а також фізична особа, яка є співробітником, партнером, особою в розумінні поняття юридичної особи чи організації без статусу юридичної особи, яких стосуються дані, оброблені Адміністратором даних, яка діє від імені або на користь особи, яка купує товари в Інтернет-магазині та/та користується послугами, пов’язаними з купівлею товарів у Інтернет-магазин.

1.8. Контрагент – фізична особа, якої стосуються дані, які обробляє Адміністратор даних, включаючи фізичних осіб, які є співробітниками, партнерами, відповідальними особами тощо юридичної особи або організації без статусу юридичної особи, яка співпрацює (наприклад, надає товари Інтернет-магазину) або надає послуги для Адміністратора даних

1.9. Інтернет-магазин – онлайн-платформа за адресою  , яка дає змогу ознайомитися з пропозицією Адміністратора даних та за допомогою якого Клієнт може придбати товари у Адміністратора даних і який надає Клієнту інші послуги, пов’язані з придбанням товарів.

 

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОНТРОЛЕРОМ ДАНИХ:

 

2.1. Адміністратор даних, у звʼязку із веденням господарської діяльності, збирає та обробляє Персональні дані відповідно до відповідних норм законодавства, зокрема GDPR, та правил обробки даних, зазначених у цій Політиці.

2.2. Адміністратор даних: 

2.2.1. забезпечує наочність обробки даних; 

2.2.2. завжди інформує про обробку даних у момент їх збору, особливо про мету та правові підстави обробки персональних даних, якщо він не зобов’язаний це робити відповідно до окремих нормативних актів;

2.2.3. піклується про те, щоб дані збиралися лише в обсязі, необхідному для певної мети, і оброблялися лише в необхідний період. 

2.3. Під час обробки даних Адміністратор даних забезпечує їх безпеку та конфіденційність, а також доступ суб’єктів даних до інформації про обробку. Якщо, незважаючи на застосування заходів безпеки, має місце порушення захисту персональних даних (наприклад, «витік даних» або їх втрата), і таке порушення може призвести до високого ризику порушення закону або свободи суб’єктів даних, Адміністратор даних повідомить про це суб’єктів даних про інцидент відповідно до правових норм

 

КОНТАКТ З АДМІНІСТРАТОРОМ ДАНИХ ТА ОФІЦЕРОМ З ЗАХИСТУ ДАНИХ:

3.1. Зв'язатися з Адміністратором даних можна за адресою електронної пошти: customercare@ttswtrs.com або адреса для листування:

УКРАЇНА - приватний підприємець, Федоров Олег Валентинович  

ЄВРОПА, АЗІЯ, АВСТРАЛІЯ  -  TTSWTRS EU DPR Sp. z .o.o., Grunwaldzka nr 56, lok. 212, 213, kod 80-241, Gdańsk 

США, КАНАДА, МЕКСИКА - TTSWTRS FASHION LAB INC, 342 Hauser Blvd, Apt 216, Los Angeles, CA 90036

3.2. Адміністратор даних не зобов’язаний призначати спеціаліста із захисту даних. Адміністратор даних провів аналіз цього питання.

 

БЕЗПЕКА ОСОБИСТИХ ДАНИХ:

4.1. З метою забезпечення цілісності та конфіденційності даних Адміністратор даних запровадив процедури, що дозволяють отримати доступ до персональних даних лише уповноваженим особам і лише в обсязі, який є суттєвим у зв’язку з завданнями, які вони виконують. Адміністратор даних застосовує організаційні та технічні рішення для того, щоб усі операції з персональними даними були зареєстровані та виконані уповноваженими особами.

4.2. Адміністратор даних вживає всіх необхідних заходів, щоб його субпідрядники та інші суб’єкти співпраці також гарантували виконання відповідних заходів безпеки за всіх обставин обробки персональних даних за дорученням Адміністратора даних.

4.3. Адміністратор даних проводить актуальний аналіз ризиків і контролює адекватність застосованого захисту даних для виявлення загроз. У разі необхідності Адміністратор даних застосовує додаткові заходи для підвищення безпеки даних.

 

ЦІЛІ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ДАНИХ:

5.1. Персональні дані клієнтів обробляються в таких випадках:

5.1.1. реєстрація облікового запису в Інтернет-магазині. Призначення: створення індивідуального облікового запису та керування ним. Юридична підстава: обробка необхідна для надання послуг Облікового запису (стаття 6 абзац 1 буква b GDPR);

5.1.2. оформлення замовлень в інтернет-магазині. Мета: укладання договору купівлі-продажу. Юридична підстава: обробка необхідна для укладання договору купівлі-продажу (стаття 6 абзац 1 буква b GDPR);

5.1.3. за допомогою сервісу онлайн-платежів. Мета: укладання договору купівлі-продажу. Юридична підстава: обробка необхідна для укладання договору купівлі-продажу (стаття 6 абзац 1 буква b GDPR); 

5.1.4. підписка на інформаційний бюлетень (розсилку). Призначення: інформація про товари та пропозиції. Юридична підстава: згода суб’єкта даних на виконання договору про надання послуги інформаційного бюлетеня (стаття 6 абзац 1 буква a GDPR); 

5.2. Персональні дані суб’єктів даних обробляються також у таких випадках: 

5.2.1. електронна та звичайна поштова кореспонденцію. У разі надсилання запитів до Адміністратора даних електронною поштою або звичайною поштою, пов’язаних із купівлею товарів відправнику чи іншим договором, укладеним з ним, персональні дані, включені в цю кореспонденцію, обробляються лише для зв’язку та вирішення питання, яке стосується листування.

Правовою підставою для обробки є юридично обґрунтований інтерес Адміністратора даних (стаття 6, параграф 1, буква f GDPR), заснований на листуванні, яке йому направлено щодо його економічної діяльності.

Адміністратор даних обробляє Персональні дані, важливі для питання , яке стосується листування. Вся кореспонденція зберігається у спосіб, що забезпечує безпеку містяться в ній персональних даних (та іншої інформації) і розкривається лише уповноваженим особам.

5.2.2. профілі порталів соціальних мереж. Адміністратор даних має загальнодоступні профілі на
порталах соціальних мереж, наприклад, Instagram, Facebook.

Завдяки цьому Адміністратор даних обробляє дані, залишені користувачами, які відвідують ці профілі (включаючи коментарі, лайки, онлайн-ідентифікатори).

Персональні дані цих користувачів обробляються:

- щоб дозволити їм активність у цих профілях;

- для ефективної роботи профілів, через представлення користувачам інформаційних порталів про ініціативи та іншу діяльність Адміністратора даних та для просування різноманітних подій, послуг і продуктів;

- для статистичних і аналітичних цілей;

- для просування власного бренду та підвищення якості послуг, що надаються.

Правовою підставою для обробки Персональних даних є юридично обґрунтований інтерес Адміністратора даних (стаття 6, параграф 1, літера f GDPR).

УВАГА: вищезазначена інформація не стосується обробки персональних даних Адміністраторами порталів соціальних мереж (наприклад, Instagram, Facebook ).

5.2.3. обробка персональних даних співробітників Суб’єктів даних.  Укладаючи договори в рамках ведення господарської діяльності, Адміністратор даних отримує від Суб’єктів даних дані користувачів, залучених до виконання договорів (наприклад, осіб, уповноважених на контакт, осіб, які виконують замовлення тощо). Обсяг переданих даних у будь-якому випадку обмежується тим, що необхідно для виконання договору, і зазвичай не включає іншу інформацію, окрім імені та прізвища та офіційних контактних даних.

Такі персональні дані обробляються для реалізації законно обґрунтованого інтересу Адміністратора даних та його Підрядника (стаття 6, параграф 1, літера f GDPR), що ґрунтується на можливості належного та ефективного виконання контракту. Такі дані можуть бути розкриті третім особам, які беруть участь у виконанні договору. 

Дані обробляються протягом періоду, необхідного для реалізації вищезазначених інтересів і виконання юридичних зобов'язань.

5.2.4. збір даних у рамках ділових контактів. У зв’язку з веденням економічної діяльності Адміністратор даних також збирає персональні дані в інших випадках – наприклад, під час ділових зустрічей або шляхом обміну візитними картками – для ініціювання та підтримки ділових контактів. Правовою підставою для обробки даних у цьому питанні є обґрунтований інтерес Адміністратора даних (стаття 6, параграф 1, буква f GDPR), заснований на створенні мережі контактів щодо ведення господарської діяльності.

Персональні дані, зібрані за цих обставин, обробляються лише з метою, для якої вони були зібрані - Адміністратор даних гарантує їх належний захист.

5.2.5. виставлення рахунків або накладних для виконання договору. З цією метою персональні дані обробляються лише в обсязі, необхідному для виставлення рахунків або накладних. Правовою підставою для обробки є їх обов'язковість для виконання договору (стаття 6 абзац 1 буква b GDRP). 

5.2.6. Задоволення претензій щодо виконання договору. З цією метою персональні дані обробляються лише в обсязі, необхідному для захисту претензій. Правовою підставою для обробки є її необхідність для реалізації законно обґрунтованого інтересу Адміністратора даних (стаття 6, параграф 1, літера f GDPR ) 

 

ОТРИМУВАЧІ ДАНИХ:

ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОСЛУГ

6.1. У зв’язку з веденням економічної діяльності, яка потребує обробки персональних даних, персональні дані можуть бути розкриті зовнішнім особам, включаючи, зокрема, постачальників послуг ІТ та технічної підтримки, суб’єктів, що надають бухгалтерські послуги, поштові операції, кур’єрів, маркетингові чи кадрові агентства, юридичні компанії.

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

6.2. Адміністратор даних залишає за собою право розкривати або надавати надану інформацію про Суб'єкт персональних даних компетентним державним органам або третім особам, які запитують такі дані, лише на підставі належних правових підстав і відповідно до чинних положень законодавства.

6.3. Персональні дані також будуть надаватися компетентним державним органам, зокрема судам, прокуратурі, поліції, голові Управління захисту даних. (раніше: Генеральний інспектор із захисту персональних даних), президент Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів та інші особи, які запитують такі дані у Адміністратора даних.

 

ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ЗА МЕЖАМИ ЄЕС:

7.1. Рівень захисту персональних даних за межами Європейської економічної зони («ЄЕЗ») відрізняється від гарантованого європейським законодавством. З цієї причини Адміністратор даних передає Особисті дані стороннім особам до ЄЕЗ, лише якщо це необхідно та з належним рівнем захисту.

 

ФАЙЛИ COOKIE, IP-АДРЕСИ.

8.1. Коли ви користуєтеся Інтернет-магазином, він автоматично збирає дані про Клієнта за допомогою невеликих файлів, які називаються файлами cookie. Ці файли зберігаються Адміністратором даних на термінальному пристрої користувача, який відвідує Інтернет-магазин, якщо у веб-браузері є така функція. Файл cookie зазвичай містить доменне ім’я, з якого він надходить, його «термін дії» та окреме випадково вибране число, що ідентифікує цей файл. Інформація, зібрана за допомогою файлів такого типу, допомагає Адміністратору даних адаптувати пропоновані ним продукти до індивідуальних уподобань і фактичних потреб відвідувачів Інтернет-магазину. Вони також надають можливість розробляти загальну статистику відвідувань Інтернет-магазину. Ці дані також можуть бути зібрані системою Google Analytics – системою інтернет-аналітики, яка дає уявлення про трафік даних Інтернет-магазину та демографічні дані користувачів, які відвідують Інтернет-магазин, які використовуються для проведення маркетингової діяльності. Особа, яка відвідує Інтернет-магазин і не погоджується з функціонуванням системи Google Analytics, повинна заблокувати файли cookie.

8.2. Адміністратор даних використовує два типи файлів cookie:

- Cookie сеансу - записана інформація видаляється з пам'яті пристрою після завершення сеансу певного веб-браузера або після вимкнення комп'ютера.

- Постійні файли cookie - залишаються в пам'яті кінцевого пристрою, доки вони не будуть видалені вручну користувачем браузера або поки не закінчиться термін дії

8.3. Файли cookie використовуються для: аутентифікації Клієнта в Інтернет-магазині та надання йому сеансу Клієнта в Інтернет-магазині (після входу в обліковий запис Клієнта), а також для аналізу та створення анонімної статистики. 

8.4. Особа, яка відвідує Інтернет-магазин, може вимкнути механізм файлів cookie у своєму браузері відповідно до інструкції, наданої розробником браузера. Однак Адміністратор даних попереджає, що блокування або видалення файлів cookie може спричинити труднощі у використанні Інтернет-магазину та в деяких випадках запобігти використанню деяких його опцій.

8.5. Адміністратор даних може збирати IP-адреси користувачів, які відвідують Інтернет-магазин. IP-адреса - це номер, присвоєний Інтернет-провайдером комп'ютеру відвідувача Інтернет-магазину. IP-адреса використовується Адміністратором даних для діагностики технічних проблем із сервером, створення статистичних аналізів, а також з міркувань безпеки та ймовірної ідентифікації небажаних автоматичних програм, які інтенсивно працюють із сервером, для перегляду Інтернет-магазину.

 

КЕРУВАННЯ ПАРОЛЯМИ:

9.1. Data Collector забезпечує безпечне та зашифроване з’єднання під час надсилання особистих даних і під час входу в обліковий запис Клієнта в Інтернет-магазині.

9.2. У випадку, якщо Клієнт, який має обліковий запис в Інтернет-магазині, втратив пароль свого облікового запису, Інтернет-магазин пропонує можливість створити новий пароль. Пароль зберігається в зашифрованому вигляді таким чином, щоб його не могли прочитати неавторизовані особи.

9.3. Адміністратор даних не надсилає електронне листування з проханням надати дані для входу, зокрема пароль доступу до облікового запису Клієнта.

 

ПЕРІОД ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

10.1. Термін обробки даних Адміністратором даних залежить від типу наданої послуги та мети обробки. Період обробки даних також може бути обумовлений правовими нормами, коли вони є підставою для обробки. Якщо основою обробки є обґрунтований інтерес Адміністратора даних – наприклад, з міркувань безпеки – дані обробляються протягом періоду, який дозволяє реалізувати цей інтерес, або доки не буде подано ефективне заперечення щодо обробки даних. Якщо дані обробляються на підставі погодження, дані обробляються до моменту скасування погодження. Якщо основою обробки є його обов’язковість для укладення договору та його виконання, дані обробляються до припинення договору.

10.2. Період обробки даних може бути продовжений, якщо обробка необхідна для встановлення або висунення претензій або захисту від претензій; після закінчення цього строку - у випадках, передбачених законом. Після цього періоду обробки дані безповоротно видаляються або знеособлюються.

 

ПРАВА , ПОВ’ЯЗАНІ З ОБРОБКОЮ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

Суб’єкти персональних даних мають право:

11.1. право на отримання інформації про обробку персональних даних – на цій підставі Адміністратор даних надає фізичній особі, яка запитує, інформацію про обробку даних, в основному включаючи інформацію про цілі та правові підстави обробки, обсяг збережених даних, суб’єктів, дані яких обробляються розкрита та запланована дата видалення даних.

11.2. право на отримання копії даних – на цій підставі Адміністратор надає копію оброблених даних щодо особи, яка подає таку вимогу. Адміністратор даних не виконує цей запит, якщо це може порушити зобов’язання, пов’язані з професійною таємницею.

11.3. право на виправлення – Адміністратор даних зобов’язаний усунути будь-які невідповідності або помилки в персональних даних, що обробляються, і доповнити їх, якщо вони є неповними.

11.4. право на видалення – на цій підставі ви можете вимагати видалення (стертя) ваших даних, обробка яких більше не потрібна для досягнення будь-якої з цілей, для яких вони були зібрані.

11.5. право обмежити обробку – у разі такого запиту Адміністратор даних припиняє проводити операції з персональними даними, за винятком операцій, погоджених Суб’єктом даних, та їх зберігання відповідно до прийнятих правил зберігання або до тих пір, поки причини обмеження обробки даних не зникнуть, припиняється (наприклад, видається рішення контролюючого органу, яке дозволяє подальшу обробку даних).

11.6. право на передачу вашої персональної інформації – на цій основі – в тому обсязі, в якому дані автоматично обробляються у зв’язку з укладеним договором або наданою згодою – Адміністратор даних видає дані, надані суб’єктом даних, у форматі, який дозволяє їх читати комп’ютером. Вимагати передачу таких даних іншому суб’єкту також можливо, однак за умови наявності в цьому обсязі технічних можливостей як з боку Адміністратора, так і з боку зазначеної особи.

11.7. право заперечити проти обробки даних для маркетингових цілей – Суб’єкт даних має право в будь-який час заперечити проти обробки своїх персональних даних для маркетингових цілей; Заперечення в межах цього обсягу не потребує зазначення обґрунтування.

11.8. право на заперечення проти інших цілей обробки даних - суб'єкт даних може в будь-який час - на підставах, що стосуються його конкретної ситуації - заперечити проти обробки персональних даних на основі законного інтересу Адміністратора (наприклад, для аналітичних чи статистичних цілей або з огляду на захист активів); Заперечення в цьому обсязі має містити обґрунтування.

11.9. право відкликати згоду - якщо дані обробляються згідно з наданою згодою, суб'єкт даних має право відкликати її в будь-який час, що, однак, не вплине на законність обробки до відкликання такої згоди

11.10. право подавати скарги - якщо ви вважаєте, що наша поведінка при обробці персональних даних порушує GDPR або будь-які інші чинні закони, ви можете поскаржитися в орган нагляду за обробкою даних.

 

ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ВИМОГ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИКОНАННЯМ ПРАВ:

12.1. Запит про реалізацію прав суб'єктів даних може бути поданий:

- письмово на вказану нижче адресу або електронною поштою customercare@ttswtrs.com (пункт 3.1.).

12.2. Якщо Адміністратор даних не зможе ідентифікувати особу, яка подає вимогу на основі подання, він запитає додаткову інформацію від заявника. Зазначення таких даних не є обов'язковим, однак їх відсутність тягне за собою відмову у виконанні наданої вимоги.

12.3. Такий запит може бути поданий особисто або через довірену особу (наприклад, член сім'ї). З міркувань безпеки даних Адміністратор даних заохочує використовувати нотаріально посвідчену довіреність або уповноваженого юрисконсульта чи адвоката, що значно прискорить перевірку достовірності запиту.

12.4. Відповідь на запит надсилається протягом місяця з дня отримання.
У разі необхідності продовження періоду Адміністратор даних повинен повідомити заявника про причини цієї дії.

12.5. Якщо запит надсилається Адміністратору даних в електронному вигляді, відповідь на нього надається в тій же формі, якщо запитувач не попросив відповісти в іншій формі. В інших випадках відповідь надається письмово. Якщо термін виконання запиту унеможливлює надання відповіді в письмовій формі, а обсяг даних заявника, що обробляються Адміністратором, дозволяє зв’язатися в електронному вигляді, відповідь надається в електронному вигляді.

12.6 Адміністратор даних зберігає інформацію як про запит, так і про особу, яка його зробила, щоб гарантувати можливість підтвердження відповідності та для встановлення, захисту або розгляду можливих претензій суб’єктів даних. База даних запитів зберігається таким чином, щоб забезпечити цілісність і конфіденційність даних, що містяться.

 

ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

13.1. Ця Політика регулярно переглядається та змінюється відповідно до потреб.

13.2. Поточна редакція Політики діє з 19.06.2023 року.